Nowoczesna technologia, solidność, funkcjonalność, trwałość, estetyka wykonania.
Projektujemy, uzgadniamy, produkujemy, dostarczamy, montujemy, podłączamy media, zapewniamy serwis.
Nasza firma to długoletnie doświadczenie, kwalifikacje, terminowość, ścisła współpraca z użytkownikiem.
Nasze meble to jakość, nowoczesna technologia, solidność, funkcjonalność, trwałość, estetyka.

ZANID

Laboratoriumdoskonałe miejsce pracy


SYSTEM KONTROLI PRZEPŁYWU POWIETRZA

Nasze Dygestorium wyposażone jest w System Kontroli Przepływu Powietrza LEDAVI, produkcji polskiej. Monitoruje on przepływ powietrza w komorze roboczej i uruchamia alarm optyczny i akustyczny w przypadku, gdy przepływ jest mniejszy, niż wielkość bezpieczna. Stosuje się go, aby ochronić użytkownika przed ryzykiem zagrożeń, występujących przy nieprawidłowej wentylacji komory roboczej w dygestorium. Spełnia tym samym w pełni normę PN-EN 17175-2.

 

PRACA - ZAŁĄCZENIE SYSTEMU

Bezpośrednie załączenie systemu następuje przez naciśnięcie przycisku „załączenie czujnika”, wówczas zaświeci się wyświetlacz numeryczny wskazujący wynik pomiaru przepływu. Po włączeniu należy odczekać ok. 3min aż system ustabilizuje parametry pracy, przez ten czas oczywiście pomiary przepływu są wykonywane jednakże mogą one być w dużej mierze zafałszowane. Zaleca się aby w pierwszej kolejności załączyć system kontroli przepływu powietrza a następnie wentylator. Ten sposób załączania dygestorium pozwoli na minimalizację czasu potrzebnego na ustabilizowanie wyników pomiaru.

 

PRACA - ZASILENIE AWARYJNE

W przypadku braku zasilania z sieci energetycznej system automatycznie przełącza się na wbudowane zasilanie awaryjne. Stan taki jest sygnalizowany przez: wyłączenie wyświetlacza numerycznego, zaświecenie diody 5 oraz załączenie przerywanego sygnału dźwiękowego. Pomiary nie są dokonywane. System przez dłuższy czas może pracować w tym trybie i czas pracy uzależniony jest od poziomu naładowania wbudowanych akumulatorów.

 

NISKI STAN ZASILANIA AWARYJNEGO

Może się zdarzyć sytuacja gdy czas pracy na zasilaniu awaryjnym będzie dostatecznie długi do całkowitego rozładowania źródła zasilania awaryjnego. Wówczas system poinformuje przez trzykrotne zaświecenie diody 4 (temp w kanale > 50 st. C) o niskim stanie zasilania awaryjnego, po czym wyłączy się.

 

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w każdej chwili naciskając przycisk kasowania alarmu dźwiękowego. Po ustaniu przyczyny alarmu system wróci do normalnej pracy.

 

PANEL STERUJĄCY WYŚWIETLANE INFORMACJE

Panel sterujący zawiera wyświetlacz numeryczny, na którym jest wyświetlana informacja o przepływie w [m3/h]. Panel sterujący zawiera także 3 diody sygnalizujące zakres w którym aktualnie znajduje się pomiar przepływającego powietrza.

Dioda 1 zaświeci się, gdy przepływ będzie wyższy od ustalonego górnego poziomu.
Dioda 2 będzie się świeciła, gdy mierzony przepływ będzie znajdował się pomiędzy ustalonymi poziomami.
Dioda 3 zaświeci się, gdy przepływ będzie niższy od ustalonego dolnego poziomu.

 

PRZEKROCZENIE USTALONYCH POZIOMÓW PRZEPŁYWU

Panel sterujący ma także zaprogramowane progi (górny, dolny) przepływu powietrza. Po przekroczeniu ustalonych poziomów załączy się sygnał dźwiękowy, który możemy w każdej chwili wyłączyć naciskając przycisk kasowania alarmu dźwiękowego.

 

INNE SYGNAŁ DŹWIĘKOWE

Panel sterujący posiada diodę 4, której zaświecenie wskazuje przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy w kanale (50ºC), przekroczenie tej temperatury również jest sygnalizowane alarmem dźwiękowym.Zaświecenie się diody 5 sygnalizuje otwarcie okna.

Masz pytanie? służymy pomocą
71 33 37 119
czynne:
pon-pt: 7-15

Zanid

ul. Atramentowa 12
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

tel.: 71 33-37-119 tel/fax.: 71 35-90-117
zanid@zanid.pl sekretariat@zanid.pl

Grażyna Marcinkowska

e-mail: g.marcinkowska@zanid.pl
tel. kom.: 668-821-004

ul. Atramentowa 12 | Bielany Wrocławskie | 55-040 Kobierzyce